Garantii ja tagastamise tingimused

1. Õigus müügilepingust taganeda
1.1. Õigus müügilepingust taganeda:
1.1.1. Ostjal, kes on tarbija, on õigus ilma põhjuseta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taganeda müügilepingust taganemisõigust kasutades, teatades sellest Müüjale. Ostja ei saa seda õigust kasutada, kui ostja ei ole tarbija, samuti ministrite kabineti määruse № 255 punktis 22 nimetatud juhtudel. "Kauglepingute reeglid" 20 mai 2014.
1.1.2. Ostja teavitab YOURROOM.EE müügilepingust taganemisest ühel järgmistest viisidest: lepingust taganemise vormi täitmine (tühistamisvormi saab alla laadida)
või esitades selge avalduse oma otsuse kohta lepingust taganeda. Lepingust taganemise teade saadetakse e-postiga See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , või aadresse:  tänav Majran 5-311, linn Riia, Läti, EE-1073. Pärast ostjalt teatise saamist saadab YOURROOM.EE viivitamata kinnituse teate kohta kättesaamise.
1.1.3Müügilepingust taganemise õiguse ja taganemisõiguse kasutamise tähtajaks ette nähtud 14 (neliteist) päeva arvutatakse järgmiselt:: (a) müügilepingu sõlmimisel - päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, tellitud kauba kätte saab; (b) kui ostja on tellinud mitu tellimust ühes järjekorras ja kaubad tarnitakse eraldi - alates päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab viimase toote (c) kui kaupa tarnitakse erinevates partiides või osades - alates päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab viimase partii või osa.
1.2. Kaupade ja raha tagastamise kord
1.2.1. Ostja peaks kauba saatma tagasi meie lattu YOURROOM.EE järgi aadressi tänav Lubāns 82, linn Riia, EE-1073, pärast meiega telefoni teel ühendust võtmist +372-698-07-03, ilma põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil ta teatas meile oma otsusest lepingust taganeda.
1.2.2. Taganemisõiguse kehtivuse ajal on tarbijal õigus kaupa kasutada kauba kontrollimiseks vajalikul määral (sel määral, kui seda saab teha enne toote tavapoest ostmist). Taganemisõiguse kasutamisega vastutab tarbija taganemisõiguse kasutamise eest kauba kasutamise eest, mis ületab kauba kavandatud eesmärgi, mis on vastuolus hea usu põhimõttega, samuti kauba väärtuse, kvaliteedi ja ohutusega. Müüjal on õigus puuduste eest tagastatud kauba eest raha mitte tagastada. Müüja ei vastuta saadetiste eest, mis ostja saatis valesti pakitud, aadressi valesti märkides, samuti selle eest, kui saadetised müüjale tagastamise ajal kadusid või rikkusid.
1.2.3. Kui Ostja on ostnud kauba komplekti, on ta kohustatud tagastama kogu kauba komplekti Müüjale, olid. Ostja saab kauba tagastamiseks ette nähtud õigusi kasutada ainult kõigi komplektis sisalduvate kaupadega. Juhul, kui üks komplekti kuuluv kaup ei vasta reeglite punktis 10.2.2 sätestatud nõuetele, on müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kauba komplekti vastuvõtmisest.
1.2.4. Kui ostja on kasutanud lepingust taganemise õigust, makstakse talle raha tagasi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast ostja teatise müüjale saatmist ja kui ostja ei ole kaupa käesolevas lepingus sätestatud tingimustel müüjale tagasi saatnud, arvestatakse perioodi tagastamise kuupäevast. kaubad müüjale.
1.2.5. Ostja katab kauba tagasi toimetamisega seotud otsesed kulud. Maksimaalsed kulud võivad olla umbes 170,00 euro.
1.2.6. Tagasimaksed tehakse sama makseviisi abil, mida Ostja ostmisel kasutas, kui Pooled ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti. Igal juhul ei nõuta ostjalt sellise tagasimakse tasumist.

2. Kaupade kvaliteedi tagamine
2.1. Kõiki veebipoe YOURROOM.EE pakutavaid kaupu osutatakse vastavalt Läti Vabariigi tarbija õiguste kaitse seaduse normidele ja vastavalt 24 kuu jooksul alates ostu laekumise kuupäevast teenusest.  
2.2. Garantiitingimustega seotud teave antakse

3. Ostja õigused, kui talle antakse üle kaup, mis ei vasta lepingutingimustele
3.1. Ostjal, kellele kaubad on müüdud või kasutamiseks kasutamiseks üle antud, mis ei vasta lepingutingimustele, on õigus nõuda müüjalt ühe järgmistest toimingutest:
        ◦ kõrvaldama kauba mittevastavuse;
        ◦ vahetage kaup sellise vastu, mis tagab lepingutingimuste järgimise;
        ◦ vähendada kaupade hinda;
        ◦ lõpetada leping ja tagastada ostja poolt kauba eest tasutud rahasumma.
3.2. Esiteks on ostjal õigus müüjalt nõuda kauba lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamist tasuta või kauba tasuta vahetamist, välja arvatud juhtudel, kui see on võimatu või ebaproportsionaalne.
3.3. Kaupade või vahetuse lahknevuste kõrvaldamist peetakse ebaproportsionaalseks, kui müüjale tekivad kulud, mis on ebaproportsionaalsed võrreldes teiste punktis 12.1 nimetatud alternatiivsete vahenditega, võttes arvesse:
        ◦ kauba väärtus ilma erinevusteta;
        ◦ mittevastavuse olulisus;
        ◦ kas alternatiivi kasutamine põhjustab ostjale olulisi ebamugavusi.
3.4. Toode on vahetatav või selle lahknevused tuleb tasuta kõrvaldada (sealhulgas ilma kauba, töö materjalide ja muu saatmise kulusid hüvitamata) ja mõistliku aja jooksul, tekitamata ostjale ebamugavusi ja võtmata arvesse toote omadusi ja kasutamise eesmärki.
3.5. Ostjal on õigus nõuda müüjalt kauba hinna alandamist või lepingu lõpetamist ning vastavalt sellele kauba eest makstud raha tagastamist, kui müüja ei ole mõistliku aja jooksul kõrvaldanud kauba lepingule vastavust või ei ole kaupa vastavalt lepingutingimustele vahetanud, või kui need toimingud viiakse läbi, põhjustades ostjale olulisi ebamugavusi. Arvesse võib võtta hinna alandamist, lepingu lõpetamist või ostja makstud raha tagastamist, kauba kulumist või soodustust, mille ostja sai kauba abil, mille pooled vastavalt lepivad kokku.
3.6. Kui kauba lepingutingimustele mittevastavus on väheoluline ega saa oluliselt mõjutada ostja võimalusi kaupa kasutada, ei saa ostja nõuda müüjalt lepingu lõpetamist ja kauba eest makstud summa tagastamist. Kaupade lepingutingimustele mittevastavust peetakse väheoluliseks, kui see ei too kaasa kauba põhifunktsiooni või selle kasutamise kvaliteedi olulist langust ja seda saab ära hoida ilma kauba välimuses visuaalselt tuvastatava muutuseta..
3.7. Kui lepingutingimuste mittetäitmise põhjuseks sai kauba vale või haEEa kvaliteediga paigaldamine ning kauba paigaldas müüja või kolmas isik (kokkuleppel Müüjaga), kaupa peetakse lepingutingimustele sobimatuks ja ostjal on õigus nõuda, et müüja vastaks käesolevas jaotises kehtestatud nõuetele.
3.8. Suuremõõtmeliste ja üle 10 kg kaaluvate, lepingutingimustele mittevastavate kaupade tarnimine vahetamiseks või lepingu lõpetamiseks toimub müüja poolt omal kulul. Kui müüja keeldub kauba tarnimisest, on ostjal õigus tarnida kaup ise või kolmandate isikute abiga, kuid müüja kulul.
3.9. Kui kaup toimetatakse ostjale üle, hüvitab müüja ostjale kauba kohaletoimetamisega seotud kulud kolme tööpäeva jooksul pärast kulusid kinnitava dokumendi saamist.


Me kasutame cookie parandamiseks seisukohti meie veebisaiti. Elades kasutama see veebileht, Te nõustute meie poliitika väljundfaili kasutamisel cookie. Edasi..